W ebshop P romoties

't Handige Handje / I3S Buckens VOF

info@thandigehandje.be

Uilekot 35 bus 1
3210 Lubbeek

BTW BE0524819290

Cookies

't Handige Handje verzamelt geen identificeerbare informatie over je bezoek aan deze website. Dit houdt in dat wij geen tracking cookies gebruiken op onze website, en we houden geen bezoekersdata bij die we kunnen gebruiken om personen te identifieren.

Wordt wel bijgehouden:

  • Logs op onze server met informatie over welke pagina-URLs opgevraagd werden, en of er hierdoor foutmeldingen ontstonden (zoals bijv. een '404 pagina niet gevonden' foutmelding).

Contact

Wanneer je contact opneemt met 't Handige Handje (bijv. via email), dan slaan wij de verstrekte informatie op in een beveiligde omgeving. We gebruiken de informatie vervolgens enkel om:

  • Op je vragen te kunnen antwoorden
  • Bestellingen te verwerken
  • Je uitzonderlijk op de hoogte te brengen van een nieuwe dienst of product

Meer informatie over hoe je informatie opgeslagen en verwerkt wordt is beschikbaar op vraag.

't Handige Handje zal je informatie nooit aan derden verstrekken, tenzij op gerechtelijk bevel.

Je kunt op elk moment verzoeken om je gegevens in te zien of te verwijderen. Wij zullen dit verzoek kostenloos inwilligen na bewijs van identiteit. Op vraag zullen we alle door jou verstrekte informatie wissen, met uitzondering van data die nodig is voor het voltooien van op dat moment lopende bestellingen of projecten, of die we wettelijk verplicht zijn bij te houden (bijv. voor onze boekhouding). Contacteer ons hiervoor via email: info@thandigehandje.be.

Nieuwsbrief

We sturen je onze nieuwsbrief enkel na uitdrukkelijke toestemming. Je kan die toestemming geven door je te abonneren via het formulier op onze website.

Gegevensverwerking

Voor de verwerking van gegevens werken wij samen met verschillende gegevensverwerkers. Wij zien erop toe dat alle door ons aangewende gegevensverwerkers voldoende veiligheidsmaatregelen toepassen, en voldoen aan alle wettelijke voorwaarden.

Een overzicht van de gegevensverwerkers waar 't Handige Handje mee samenwerkt is beschikbaar op vraag.

Veiligheid

Wij doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is, om de veiligheid van de door jou verstrekte gegevens te garanderen. Indien wij merken dat je door ons verwerkte persoonsinformatie in onrechtmatige handen terecht gekomen is, zullen we dit onmiddelijk signaleren en zullen we het mogelijke doen om de verspreiding van deze informatie te beperken dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden.

Nog vragen? Contacteer ons

info@thandigehandje.be